Vanha tapa, jossa veneilijän piti kuljettaa roskat saaresta mukanaan, jäämässä historiaan – Yhä useampi vierassatama saanut asianmukaisen jätehuollon uuden lain velvoittamana

“Saaressa ei ole jätehuoltoa, vie jätteesi mukanasi” -ilmoitus on ollut tuttu näky monessa vierasvenesatamassa. Systeemi on toiminut periaatteessa hyvin, mutta etenkin hellesäällä bioperäiset jätteet alkavat nopeasti löyhkätä ahtaassa veneessä. Veneilymukavuuden kannalta hyvin järjestetty sataman jätehuolto on “a” ja “o”.
Yli 50 paikan venesatamien on tähänkin saakka pitänyt vastaanottaa veneilijöiden jätteet, mutta tänä vuonna velvoitteen pariin tulee myös 25-50-paikkaiset satamat. Kuva: Aleksi Vienonen

Viime vuonna eduskunta päätti uudesta merenkulun ympäristönsuojelulaista, jonka tuoma näkyvin muutos tavalliselle matka- ja retkiveneilijälle liittyy vieras- ja retkisatamien jätehuoltoon. Tästä keväästä lähtien myös 25-49-paikkaisissa huvivenesatamissa on otettava vastaan veneiden jätteitä ja laadittava jätehuoltosuunnitelma. Aiemmin vaatimukset ovat koskeneet vähintään 50-paikkaisia huvivenesatamia.

Lain siirtymäaika on ohi, eli veneilijät voivat nyt odottaa, että jätehuolto löytyy kaikista satamista, joissa on yli 25 venepaikkaa. Siirtymäaika tarvittavien muutosten tekemiseen satamissa päättyi huhtikuussa 2022. Uudet vaatimukset astuivat voimaan 1.5.2022.

Yksityiset mökki- ja pihalaiturit, venevalkamat, mökkiyhteyslaiturit, yhteisrannat sekä lyhytaikaiseen kiinnittymiseen käytettävät kauppojen ja ravintoloiden laiturit on rajattu sääntelyn ulkopuolelle.

Pelkkä sekajäteroskis ei riitä, vaan yli 25-paikkaisessa satamassa on oltava myös septitankin tyhjennysmahdollisuus. Osalle satamista tulee myös velvollisuus ottaa vastaan vaarallisia jätteitä, kuten jäteöljyjä ja muita öljyisiä veneilyjätteitä.

Uuden lain perusteluissa todettiin, että uudistetun merenkulun ympäristönsuojelulain tarkoituksena on ohjata veneilijöitä ja merenkulkijoita toimittamaan jätteet satamaan säännöllisesti. Sääntely vähentää Itämeren ja Suomen sisävesien roskaantumista sekä muovin ja ravinteiden päätymistä vesistöihin. 

Merenkulun ympäristönsuojelulakia uudistettiin, jotta se sisältäisi EU:n alusten jätteitä koskevan direktiivin vaatimukset.

Muutokset koskevat etenkin pieniä satamia, kuten vähintään 25-paikkaisia huvivenesatamia, kalastussatamia sekä yhteysalusten ja vesibussien käyttämiä satamia. 

Kauppamerenkulkua koskeva sääntely säilyy pääosin ennallaan, mutta kauppamerenkulun satamia koskevia jätteiden käsittelyvaatimuksia tarkennetaan.

Viisi keskeistä muutosta jätteiden käsittelyyn satamissa:

  1. Kaikkien satamien pitää ottaa vastaan niitä käyttäviltä aluksilta (ml. veneet) peräisin olevat jätteet. Aiemmin sääntely ei ole koskenut alle 50-paikkaisia huvivenesatamia, mutta nyt rajana pidetään 25 venepaikkaa. Yksityiset mökki- ja pihalaiturit, venevalkamat, mökkiyhteyslaiturit, yhteisrannat sekä lyhytaikaiseen kiinnittymiseen käytettävät kauppojen ja ravintoloiden laiturit on rajattu sääntelyn ulkopuolelle. Siirtymäaikaa jätehuollon järjestämiseksi oli 30.4.2022 asti.
  2. Kotisatamissa on oltava vastaanotto öljyisille ja vaarallisille jätteille sekä sekajätteille sekä käymäläjätevesille. Vierasvenesatamissa pitäisi ottaa vastaan sekajätteet ja käymäläjätevedet. Satamanpitäjät voivat tehdä sopimuksia lähialueella sijaitsevien vastaanottolaitteiden käyttöoikeudesta.
  3. Jätteiden vastaanottovelvoite laajeni lain myötä kalastussatamille sekä yhteysalus- ja vesibussisatamille.
  4. Kaikkien satamien on laadittava jätehuoltosuunnitelma viideksi vuodeksi nykyisen kolmivuotisen suunnitelman sijaan.
  5. Kauppamerenkulun satamien on otettava vastaan jatkossa myös biojätteet, pahvi ja paperi sekä muut yhdyskuntajätteet. Kauppamerenkulkua koskevat säännöt, kuten sataman tietojen ilmoittaminen EU:n merenkulun tiedonhallintajärjestelmään, sataman velvollisuus antaa alukselle kuitti jätetyistä jätteistä ja aluksille myönnettävät vapautukset yhtenäistetään unionin laajuisesti.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

Kirjoittaja

JAA

Lue seuraavaksi