“Puolet hukkuneista oli yli 67-vuotiaita” – Tuore tutkimus paljastaa yllättävän tiedon

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) julkaisi keskiviikkona 22.6. raportin viime vuoden hukkumistapaturmista. Raportti huomauttaa, että hukkumiskuolemista suurin osa tapahtuu ikäihmisille.
Pelastusrengas
Viime vuonna eniten (55) hukkui uinnin, pulikoinnin tai vedessä vilvoittelun yhteydessä. Rannalta tai laiturilta veteen joutui tahattomasti 41 ihmistä. Vesikulkuneuvolla eli pääasiassa soutuveneellä hukkui 32 ja jäihin putosi 25. Kuva: Aleksi Vienonen

Yleisesti ajatellaan, että hukkumiskuolemat kohtaisivat etenkin lapsia, nuoria tai päihtyneitä. Pääosa viime vuonna hukkuneista oli kuitenkin eläkeikäisiä. Suurin osa kaikista hukkuneista oli selvinpäin. 

Tiedot ilmenevät Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) tuoreesta raportista.

– Tapaturmaiset hukkumiset painottuvat iäkkäisiin. Puolet hukkuneista oli yli 67-vuotiaita. Päihtymisellä oli merkitystä yli 40 prosentissa tapauksista, Otkesin tutkinnanjohtaja Kai Valonen sanoi raportin julkaisutilaisuudessa.

Myös sydänsairaudet ovat merkittävä tekijä hukkumistapaturmissa. Sydänsairauksista kärsivän tulisikin olla muita varovaisempi uidessaan luonnonvesissä.

– Sydänsairauksien voidaan todeta vaikuttaneen tapaturmaisten hukkumisten määrään. Sydänsairauksien osatekijän kohdalla pyrimme ottamaan tutkinnassa huomioon sen, olisivatko oireet johtaneet kuolemaan myös muualla kuin vedessä, Valonen sanoo.

Ikäihmisten turvallisuusasenteet pielessä?

Suomessa on jo hyvin omaksuttu, että lasten tulee käyttää aina pelastusliivejä ja lasten uintia pitää valvoa korostetusti. Nyt huomiota pitäisi kuitenkin kiinnittää yhä voimakkaammin vesillä liikkujiin, joiden toimintakyky on ikääntymisen tai sairauksien kautta alentunut.

– Yleisesti vaikuttaa siltä, että hukkumisalttius syntyy vuosien aikana omaksuttujen elin- ja toimintatapojen seurauksena eikä niinkään tietyssä tilanteessa tehdyn huonon valinnan vuoksi, raportin tiivistelmässä todetaan.

Raportti huomauttaa myös, että erityisesti pienemmissä veneissä pelastusliivien käyttö on äärimmäisen tärkeää. Niiden merkitys korostuu, kun iän myötä fyysinen toimintakyky heikkenee.

Otkes antaa kahdeksan suositusta vesillä ja veden ääressä liikkuville:

 1. Elä terveellisesti.
 2. Tunnista omat ja läheisten terveysongelmat ja ikääntyminen sekä ota ne toiminnassa huomioon.
 3. Huolehdi, että lähellä on auttamiskykyinen henkilö.
 4. Hanki tukeva CE-merkitty vene.
 5. Rakenna ranta ja laituri turvalliseksi.
 6. Ota jo nuorella iällä tavaksi käyttää pelastusliivejä.
 7. Älä mene päihtyneenä veteen tai veden äärelle.
 8. Tiedä jään paksuus.

165 hukkumiskuolemaa viime vuonna:

 • Suomessa tapahtuu väkilukuun suhteutettuna hukkumiskuolemia peräti 2–3 kertaa enemmän kuin Ruotsissa tai Norjassa.
 • Tutkintaryhmän määrittelyjen mukaisia tapaturmaisia hukkumisia vuonna 2021 oli yhteensä 165.
 • Yleisesti tapaturmaisten kuolemien määrä on Otkesin mukaan laskussa. Hukkumiset eivät kuitenkaan ole viime vuosikymmeninä vähentyneet yhtä paljon kuin tieliikenteen kuolemat. 
 • Eniten (55) hukkui uinnin, pulikoinnin tai vedessä vilvoittelun yhteydessä. Rannalta tai laiturilta veteen joutui tahattomasti 41 ihmistä. Vesikulkuneuvolla eli pääasiassa soutuveneellä hukkui 32 ja jäihin putosi 25.
 • Loput lähinnä yksittäiset tapaukset liittyivät paljuihin, ammeisiin, suihkuun, tieliikenteeseen ja laitesukellukseen.
Kirjoittaja

JAA

Lue seuraavaksi