Merivoimien suuri sotaharjoitus tuo vipinää Saaristomerelle ja läntisen Uudenmaan rannikolle – Viikon kestävä yli 2000 sotilaan sotaharjoitus alkoi perjantaina

Veneilijät saattavat viikonloppuna ja ensi viikolla nähdä tavallista enemmän sota-aluksia ja rannikkojoukkoja läntisellä Uudellamaalla ja Saaristomerellä. Merivoimat ampuu raskailla aseilla muun muassa Russarön ja Örön ampuma-alueilla. Veneilijöiden kannattaa tarkistaa ampumatiedotteet.
Ammunta merellä
Perjantaina 27.5. alkaneessa Merivoimien pääsotaharjoituksessa laivastoyksiköt ampuvat myös raskailla aseilla. Kuva: Puolustusvoimat / Jarno Riipinen

Meritaisteluharjoitus Viola 22 on Merivoimien kevään pääsotaharjoitus. Harjoitus on merivoimien kesäkuussa kotiutuvien varusmiesten ”loppusota”. Harjoitukseen osallistuu myös paljon reserviläisiä, joille sotaharjoitus on kertausharjoitus.

Harjoituksessa laivastojoukot harjoittelevat operatiivisia tehtäviään, kuten ohjustulenkäyttöä, miinoittamista, miinanetsintää ja meriliikenteen suojaamista. Rannikkojoukot harjoittelevat rannikkotaistelua, mukaan lukien maahanlaskun ja maihinnousun torjuntaa sekä alueiden haltuunottoa rannikon olosuhteissa. 

Harjoitukseen osallistuu useita alusyksiköitä Merivoimista ja Rajavartiolaitoksesta. 

Lisäksi mukana on helikopteriyksiköitä Utin jääkärirykmentistä ja Ilmavoimat toteuttaa lentoja eteläisessä Suomessa ja Saaristomerellä. 

Osallistuvien varusmiesten, reserviläisten ja palkatun henkilöstön kokonaismäärä on yli 2000 henkilöä. 

Harjoituksen johtaa Merivoimien operaatiopäällikkö, kommodori Juhapekka Rautava.

Veneilijöiden kannattaa tarkistaa harjoituksen ammunta- ja melutiedotteet puolustusvoimien verkkosivuilta, mikäli veneilee läntisellä Uudellamaalla tai Saaristomerellä harjoituksen aikana.

Kirjoittaja

JAA

Lue seuraavaksi