Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Veneilymedia Oy
Taidemaalarinkatu 7 A 1
00430 Helsinki

[email protected]

Toimitusjohtaja / päätoimittaja Aleksi Vienonen puh. 040 743 2981

2. Rekisteriasiat

Sähköpostista [email protected] vastataan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Suomen Veneilymedia Oy:n ja Veneilyuutiset-verkkomedian uutiskirje-, asiakas- ja osoiterekisteri.

4. Rekisterissä olevien tietojen tarkoitus

Suomen Veneilymedia Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Käsittelyn tarkoituksena on joko sähköisen uutiskirjeen asiakasrekisterin ylläpito ja/tai kaupallisen asiakassuhteen hoitaminen (jäljempänä ”asiakkaat”), mihin kuuluu sekä uutiskirjeen tilaajien että kaupallisten asiakkaiden ja Suomen Veneilymedia Oy:n ja Veneilyuutiset.fi oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Suomen Veneilymedia Oy:n ja Veneilyuutiset-verkkomedian ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tai muun vastaavan mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Suomen Veneilymedia Oy:n ja Veneilyuutisten viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Suomen Veneilymedia Oy:n kaupallisten asiakkaiden ja osoitteiden rekisteriä käytetään Suomen Veneilymedia Oy:n ja Veneilyuutisten markkinointipalvelujen kuten ilmoitustilan markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yhteystiedot (mm. nimi, yhteystiedot, sähköposti, osoite, yritys, y-tunnus) esimerkiksi yhteydenottoa tai laskutusta varten.

Asiakassuhteeseen liittyviä tietoa, esim. tilaukset, päättymistiedot ym.

Uutiskirjeen tilaajista nimi ja sähköpostiosoite.

Arkaluonteisiksi katsottavia tietoja ei käsitellä tai kerätä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen tai muun vastaavan toiminnon, jossa asiakas jättää esimerkiksi sähköpostiosoitteensa, yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Myös markkinointitoiminnassa saatetaan käyttää ulkopuolisia, kaupallisia rekistereitä, mutta tästä mainitaan aina erikseen esim. sähköisen uutiskirjeen yhteydessä.

Tietolähteinä voi toimia myös messut ja muut tapahtumat sekä julkiset verkkosivut ja verkkopalvelut, erityisesti kaupallisten asiakkaiden osalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin pitäjä ei luovuta henkilötietoja Suomen Veneilymedia Oy:n tai Suomen Veneilymedia Oy:lle toimivien ja palvelua ylläpitävien ja kehittävien tai palvelukokonaisuuden tuotantoon tai palvelujen analysointityöhön osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suomen Veneilymedia Oy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso.

Suomen Veneilymedia Oy on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä Suomen Veneilymediaan.

Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Sosiaalisen median liitännäiset ja muut ulkoiset palvelut

Suomen Veneilymedia Oy:n internet-sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä) tai sivuston käyttöön liittyvää analytiikkapalveluja (esim. Google Analytics). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen tai analytiikkapalvelut voivat lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessa käyttäjä saattaa sallia kolmansien osapuolten internet-sivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli käyttäjä on kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Tällaisilla sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Suomen Veneilymedia Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten Internet-sivuihin, eikä Suomen Veneilymedia Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Veneilymedia Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Sivustolla käytetään evästeitä. Lisätietoja löytyy tämän asiakirjan lopusta kohdasta ”Evästeet ja evästekäytäntö”.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus saada listaus kaikista Suomen Veneilymedia Oy:n rekisteriin tallennetuista tiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Suomen Veneilymedia Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjälle.

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli rekisteröity väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tai muuta vastaavaa.

Rekisteröity voi itse päättää uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

Evästeet ja evästekäytäntö:

Veneilyuutiset.fi –sivuston yksityisyyden suoja

Veneilyuutiset.fi-sivustolla käytetään evästeitä. Eväste (cookie) on sivuton pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeitä käytetään parhaan mahdollisen käyttökokemuksen takaamiseksi sekä tilastoimme sivujen näyttö- ja kävijämääriä sekä käyttäjän käyttäytymistä sekä selaintyypin palvelussa parantaaksemme palveluamme.

Veneilyuutiset.fi / Suomen Veneilymedia Oy ei seuraa yksittäisen käyttäjän toimia sivustolla, emme myöskään tallenna mitään henkilötietoja evästeiden avulla. Lisätietoja tietosuojasta, kolmannen osapuolen palveluista ja sosiaalisen median liitännäisistä, kts. tietosuojaseloste yllä.

Evästeiden hyväksyminen

Käyttämällä Veneilyuutiset.fi-palvelua, käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen käyttäjän laitteelle.

Useimmissa selaimissa evästeet vastaanotetaan automaattisesti, mutta useimmissa selaimissa asetuksia voi muuttaa siten, etteivät ne hyväksy evästeitä tai antavat sinulle valintamahdollisuuden. Voit sulkea evästeet pois myös selaimesi turvallisuusasetuksista. Se kuitenkin merkitsee, että monien selainten toimivuus rajoittuu. Ota huomioon, että sulkiessasi evästeet pois Veneilyuutiset.fi ei toimi tarkoitetulla tavalla.