Mediatiedot

1. Perustiedot

Veneilyuutiset on toukokuussa 2022 ilmestymisensä aloittanut suomalainen veneilyn verkkomedia.  Julkaisuun päivitetään säännöllisesti myös uutisvirtaa ajankohtaisista veneilyteemoista. Se julkaisee myös veneilyaiheisia reportaaseja, henkilöhaastatteluja, kolumneja, ilmiöjuttuja ja artikkeleita veneilytiedoista ja -taidoista. Julkaistava aineisto on lukijalle maksutonta.

Julkaisun kohderyhmänä on erityisesti matka- ja retkiveneilyä harrastavat moottoriveneilijät ja purjehtijat  Suomenlahden ja Varsinais-Suomen rannikolla ja saaristossa. Julkaisun fokus on enemmän veneilyssä kuin veneissä. Kohderyhmään kuuluu myös laajemmin suomalaiset matkaveneilijät niin Saimaalla, Päijänteellä, Pohjanmaan rannikolla kuin Tampereenkin alueella. Mökkiveneilijät kuuluvat kohderyhmään soveltuvin osin. Julkaisu pyrkii tavoittamaan erityisesti ympäristöasioista sekä moottoriveneilyn sähköistymisestä kiinnostuneet veneilijät – ja täten hieman nuoremman kohderyhmän (30-45-vuotiaat), kuin mitä perinteiset kotimaiset veneilymediat tavoittavat. Henkilö- ja ilmiöjutuilla, kolumneilla ja ruoka-artikkeleilla pyritään keventämään venejournalismille usein tyypillistä, liian teknistä kirjoitusotetta. Tällä pyritään saamaan lukijakunnan sukupuolijakauma tasaisemmaksi kuin veneilyjulkaisuilla yleensä.

Verkkosivuston analytiikan mukaan noin 70 % Veneilyuutisten lukijoista asuu Uudellamaalla.

Julkaisu noudattaa toiminnassaan Journalistin ohjeita. Se sitoutuu riippumattoman tiedonvälityksen periaatteisiin sekä tiedonvälitystä ohjaaviin lakeihin ja säädöksiin. Mediaa julkaisee Suomen Veneilymedia Oy.

Veneilyuutiset julkaisee myös ilmoittajien kustantamia natiiviartikkeleita artikkelivirrassaan. Nämä on selvästi eroteltu journalistisesta sisällöstä merkinnällä ”kaupallinen yhteistyö” tai ”mainos”. Julkaisussa noudatetaan piilomainonnan kieltoa kaikessa journalistisessa sisällössä.

Julkaisun vastaava toimittaja on päätoimittaja Aleksi Vienonen[email protected], p. 040 743 2981.

Julkaisun ja julkaisijan yhteystiedot löytyvät täältä.

2. Keskimääräinen viikkotavoittavuus (reach)

Lähde: Matomo Analytics

 • Toukokuu 2022: 7 347 kävijää viikossa 
 • Kesäkuu 2022: 5 079 kävijää viikossa
 • Heinäkuu 2022: 3 039 kävijää viikossa

3. Keskimääräiset viikoittaiset sivulataukset (pageviews)

Lähde: Matomo Analytics

 • Toukokuu 2022: 9 091 sivulatausta viikossa
 • Kesäkuu 2022: 6 078 sivulatausta viikossa
 • Heinäkuu 2022: 3 724 sivulautausta viikossa

Tavoittavuusluvut ja sivulatausten määrät ovat kunkin kuukauden viikkolukujen keskiarvoja. Viikot määräytyvät osaksi sen kuukauden lukuja, jolle suurempi osa kyseisen viikon päivistä osuu.

4. Ilmoitushinnasto ja ilmoitusten tekniset tiedot

Veneilyuutiset-verkkojulkaisu myy ilmoitusasiakkailleen kahdentyyppisiä mainoksia: natiiviartikkeleita (eli advertoriaaleja) sekä banneri-ilmoituksia.

Ilmoitusmyynnistä vastaa julkaisun päätoimittaja Aleksi Vienonen ([email protected] ja p. 040 743 2981).

Mikäli harkitsette ilmoitusta, ottakaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, niin räätälöidään yrityksellenne / edustamallenne tuotteelle tai palvelulle hyvä ja tehokas natiivi- ja/tai bannerikampanja.

Natiiviartikkelit:

Natiiviartikkeli sisältää yleensä ajankohtaista kiinnostavaa sisältöä, jota ihmiset saattavat etsiä netistä. Lukija löytää artikkelin sivustolta, jolla on muutenkin häntä kiinnostavaa tietoa. Artikkelia lukiessaan hän löytää artikkelista mielenkiintoisen linkin, jota lähtee seuraamaan. Tyypillisesti linkki käyttää asiakkaan valitsemaa avain- tai ankkurisanaa. Tällöin asiakasyrityksen oman verkkosivun Google-löydettävyys paranee.

Kts. esimerkki Veneilyuutisissa julkaistusta natiiviartikkelista tästä linkistä.

Jotta natiiviartikkeli toimisi hakukoneissa optimaalisesti, sen tulee olla uniikkia sisältöä (jonka takia sitä kutsutaan natiiviksi). Hakukoneet eivät pidä kopioiduista sisällöistä. Tyypillisesti artikkeli esittää ratkaisua johonkin veneilijän pulmaan tai ongelmaan sisältäen linkkejä esimerkiksi asiakkaan verkkokauppatuotteisiin. Natiivissa voidaan myös esimerkiksi kerätä potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja kontaktointia varten (tms.).

Veneilyuutiset-verkkosivustolla natiivien hinnoittelu perustuu avoimeen hinnastoon, toisin kuin pääosalla kilpailijoista, joilla ne perustuvat ei-julkisiin sopimushintoihin. Hinnoittelussa on kaksi elementtiä: aineiston tuottaminen (kuva + teksti) sekä artikkelin lukukerrat (eli latauskerrat). Artikkeli on julkaistuna Veneilyuutiset-verkkosivulla 28 päivää tai kunnes etukäteen sovittu latauskertojen maksimimäärä täyttyy.

Artikkelin tuottamisen hinta sovitaan erikseen tuntiperusteisesti. Natiiviartikkeli myydään aina siten, että sen tuottaa Suomen Veneilymedia Oy (tekstin kuitenkin tarkistaa/hyväksyy tilaaja ja tekijänoikeudet siirtyvät täysimääräisesti tilaajalle). Lähtökohtana on 82 euron tuntiveloitus (+ alv 24 %) tekstin osalta (hinnoittelu perustuu Suomen Journalistiliiton suosituksiin freelance-työn tuntitaksasta). Kuvituksessa käytetään lähtökohtaisesti Suomen Veneilymedia Oy:n sopimusvalokuvaajia, joiden kanssa hinnat sovitaan tilaajan kanssa etukäteen valokuvaajien omien hinnastojen mukaisesti (lähtökohtaisesti Suomen Journalistiliiton freelance-suositustaksojen mukaisesti). Kuvat läpilaskutetaan Suomen Veneilymedia Oy:n kautta samassa laskussa kuin artikkelin tekstiosuus. Kuvissa voidaan asiakkaan kanssa erikseen sovittuna käyttää myös kuvapankkikuvaa läpilaskutuksella tai natiiviartikkelin kirjoittaneen toimittajan ottamaa kuvaa (toimittajan ottaman kuvan hinta on 50 € + alv 24 %). Myös kuvissa kaikki tekijänoikeudet siirtyvät tilaajalle.

Artikkelin tuottamisesta koituvat matkakulut (km-korvaukset ja mahdolliset päivärahat) laskutetaan ilmoitusasiakkaalta (matkakulut sovitaan jo artikkelin sopimusvaiheessa).

Lyhyt natiiviartikkeli (maks. 2500 merkkiä) vaatii noin 4 tunnin työpainoksen sekä 1-3 kuvaa. Laajemmat artikkelit (4000-6000 merkkiä) vaativat noin 8-10 tunnin työpanoksen kirjoittajalta (mukaan lukien tekstin tarkastuskierrokset) sekä 3-5 kuvaa. Natiiviartikkeleissa kaikki oikeudet siirtyvät tilaajalle, jolloin artikkelin myös ”signeeraa” tilaaja muodossa ”Mainos: Ab Yritys Oy”. Tilaaja saa käyttää tekstiä ja kuvaa vapaasti omissa julkaisuissaan. Teksti ja valokuva laskutetaan (14 pv maksuajalla), kun tilaaja on tarkistanut ja hyväksynyt aineiston julkaistavaksi. Tekijänoikeudet siirtyvät tilaajalle maksupäivästä.

Natiiviartikkelin julkaisusta laskutetaan lukukertojen mukaan (eli artikkelin latauskertojen mukaan). Laskutusperusteena on yksilölliset lukijat, jolloin yksi ip-osoite lasketaan lukijaksi vain kerran, vaikka lukija myöhemmin palaisikin samaan artikkeliin. Hinnoittelu on 0,80 € per yksilöllinen lukukerta (+ alv 24 %). Hinta vertautuu keskimääräiseen Googlen hakutulosmainoksen klikkihintaan Suomessa. Latauskerroissa voidaan sopia maksimimäärä, jolloin artikkelin julkaisu keskeytetään maksimilatauskertojen täytyttyä ja artikkeli poistetaan jo ennen 28 julkaisupäivän määräajan päättymistä. Lukukerrat raportoidaan asiakkaalle käyttäen Matomo Analytics -työkalua ja laskutetaan julkaisuajan päätyttyä 14 pv maksuajalla.

Artikkelisarjat: Natiiviartikkeli saa yleensä eniten lukukertoja heti julkaisupäivänään, jonka jälkeen lukijamäärä tippuu radikaalisti (kuten journalistisessa uutissisällössä). Tehokas natiivikampanja vaatiikin yleensä 3-5 artikkelin sarjan. Yhdessä tilauksessa tilatuissa artikkelisarjoissa tarjotaan tuotantoon asteittain kasvavaa määräalennusta 5. artikkeliin saakka (2. artikkelista 20 % alennus, 3. artikkelista 30 % alennus, 4. artikkelista 40 % alennus ja 5. artikkelista 50 % alennus normaalihintaan). Lukukertojen hinnoitteluun ei tarjota alennusta artikkelisarjoissa.

Natiivikampanjan aikataulutus: Natiivikampanjasta on sovittava kirjallisella sopimuksella vähintään 4 vko ennen aiottua kampanjan alkamista. Kolme viikkoa ennen kampanjan alkamista asiakas ja Suomen Veneilymedia Oy sopivat artikkelin tuottamisen briiffistä. Yksi viikko ennen kampanjan alkua Suomen Veneilymedia toimittaa asiakkaalle spostilla hyväksyttäväksi natiiviartikkelin siten kuin se näyttäisi julkaistuna. Asiakkaalla on tästä 3 arkipäivää aikaa tehdä korjausehdotuksena, hyväksyä tai hylätä artikkeli. Mikäli asiakas hylkää artikkelin, ei artikkelia laskuteta, eikä kampanja käynnisty (kyseessä on siten laatutakuu).

Asiakkaalla on mainonnan eettisten sääntöjen, tekijänoikeus- ja kuluttajalakien sekä sananvapauden rajoja määrittävien lakien ja eettisten sääntöjen puitteissa oikeus määritellä vapaasti ilmoitusaineiston sisältö. Veneilyuutisilla on lain suoma velvollisuus ja oikeus jättää artikkeli julkaisematta tai keskeyttää sen julkaisu, jos se rikkoo eettisiä ohjeita, Suomen lakeja, viranomaismääräyksiä tai toimituksen linjaa.

Bannerimainokset:

Sivustolle myydään myös perinteisiä banneri-ilmoituksia.

Näitä ovat:

 1. Paraati: 1200px * 400px (julkaisu sivuston ja artikkeleiden yläosassa)
 2. Artikkelipanoraama: 728px * 90px (julkaisu sivun etusivulla sekä artikkeleiden välissä).
 3. Boksi iso: 350px * 250px
 4. Boksi pieni: 300px * 250px

Hinnoitteluna käytetään CPM (cost per mille) -hinnoittelua (hinta per tuhat näyttökertaa). Julkaisujärjestelmä laskee mainokselle näyttökerrat. Asiakkaan kanssa määritellään kampanjalle kesto ja haluttaessa myös näyttökertojen maksimimäärä. Kun kampanjasta on sovittu, asiakkaalta laskutetaan 300 € aloitusmaksu 14 pv maksuajalla. Aloitusmaksu vähennetään loppulaskusta, jossa laskutetaan ja raportoidaan näyttökerrat. Loppulasku lähetetään kampanjan päätyttyä 14 pv maksuajalla.

Banneripaikkojen CPM-hinnat ovat:

 1. Paraati: 28 € CPM
 2. Panoraama pieni: 25 € CPM
 3. Boksi iso: 25 € CPM
 4. Boksi pieni: 23 € CPM

CPM-hintoihin lisätään alv 24 %.

Bannereiden tiedostomuodot ja tiedostojen enimmäiskoot.

 1. Paraati: Maks. 140 kt (tiedostomuodot: .jpg, .gif, .png tai HTML5)
 2. Panoraama pieni: Maks. 80 kt (tiedostomuodot: .jpg, .gif, .png tai HTML5)
 3. Boksi iso: Maks. 50 kt (tiedostomuodot: .jpg, .gif, .png tai HTML5)
 4. Boksi pieni: Maks. 50 kt (tiedostomuodot: .jpg, .gif, .png tai HTML5).

Banneriaineiston toimittamisen ohjeet:

 1. Veneilyuutisilla on lain suoma velvollisuus ja oikeus jättää ilmoitus julkaisematta tai keskeyttää sen julkaisu, jos se rikkoo eettisiä ohjeita, Suomen lakeja, viranomaismääräyksiä tai toimituksen linjaa.
 2. Asiakas tallettaa aineiston asiakkaalle nimettyyn Google Drive -kansioon viimeistään 7 päivää ennen kampanjan aiottua alkamisajankohtaa.
 3. Ilmoituksen toimittaja on vastuussa materiaalin sisällöstä, sen ulkoasusta, tekijänoikeusasioista ja tietoturvasta. Ilmoitus, jossa on teknisiä ongelmia tai ilmoitus, joka loukkaa sisällöltään, poistetaan sivustolta.
 4. Tallennetun kuvatiedoston tulee täyttää edellä mainitut tekniset ehdot.
 5. Jaettuun Google-kansioon tulee tallentaa myös Word- tai Google Docs -tiedosto, josta ilmenee (a) mihin mainos ja kampanja kohdistuvat, (b) kampanjan aloitus- ja lopetuspäivämäärät, (c) sovittu näyttökertojen maksimimäärä (jos sovittu) (c) ilmoituslinkki (URL) ja (d) yhteyshenkilö ja yhteystiedot.
 6. Kun aineisto on tallennettu asianmukaisesti latauskansioon, asiakkaan tulee lähettää asiasta sähköposti osoitteeseen [email protected] ja tekstiviesti numeroon 040 743 2981.

Ylivoimaiset esteet: Kaikkeen julkaisutoimintaan voi liittyä myös tilanteita, joissa ylivoimaisen esteen kohdatessa julkaisu jää ilmestymättä tai artikkelia ei saada julkaistua. Tämä voi johtua esimerkiksi verkkosivun tekniikasta, palvelunestohyökkäyksestä, tietomurrosta, tietoliikennekatkoksista, työtaisteluista tai sähkökatkoista. Julkaisu voi myös viivästyä äkillisissä sairaustapauksissa, kuolematapauksissa, onnettomuuksissa (tulipalot ym.) tai muissa seikoissa, joihin Suomen Veneilymedia tai Veneilyuutiset ei tosiasiallisesti voi vaikuttaa. Näissä tapauksissa etsitään mahdollinen korvaava ajankohta ilmoituskampanjan jatkamiselle olosuhteet huomioiden. Näissä tapauksissa Suomen Veneilymedia Oy tai Veneilyuutiset-verkkojulkaisu ei ole korvausvelvollinen kampanjan keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Julkaisija tiedottaa ilmoittajalle ylivoimaisesta esteestä ensitilassa.

Ilmoitusmyynnin yhteyshenkilö: Aleksi Vienonen ([email protected], p. 040 743 2981).

5. Journalistinen riippumattomuus ja etiikka

Julkaisu hakeutuu Aikakausmedia ry:n jäseneksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sen myötä julkaisu astuu myös Julkisen sanan neuvoston valvonnan piiriin Journalistin ohjeiden noudattamisessa. Kun julkaisu kuuluu Julkisen sanan neuvostoon, lukija voi halutessaan kannella julkaisusta, mikäli se ei ole noudattanut Journalistin ohjeita. Julkaisulle haetaan myös ISSN-tunnus eli sen myötä Veneilyuutiset rekisteröidään virallisesti julkaisuksi.

Aikakausmedian ry:n jäsenyyttä hakemalla Veneilyuutiset haluaa korostaa, että se sitoutuu toiminnassaan muun muassa piilomainonnan kieltoon ja antaa lukijoilleen mahdollisuuden kannella, mikäli julkaisu ei täytä riippumattoman median kriteerejä julkaisutoiminnassaan.

Riippumattomuus on Veneilyuutisille keskeisin arvo. Erityisesti tuote-esittelyissä käytetään harkintaa, koska veneilyjulkaisu on aina herkästi eturistiriidassa itsensä kanssa julkaistessaan tuotetestejä tuotteista, joiden edustaja tai maahantuoja on merkittävä ilmoitusasiakas. Tällaiset artikkelit julkaistaan Veneilyuutisissa pääsääntöisesti natiiviartikkeleina eli kaupallisina yhteistöinä, jolloin lukijalle kommunikoidaan selvästi kytky ilmoittajan ja tuote-esittelyn välillä. Lukijan luottamus ja arvostus on Veneilyuutisille tärkeää, ja tällä linjauksella halutaan vaalia tätä luottamussuhdetta. Vain lukijan luottamuksen ansaitsemalla julkaisu saa uskollisia lukijoita, joka on myös kaiken ilmoitusmyynnin perusta.

6. Faktantarkastus ja laadunvalvonta

Mikäli julkaisussa ilmenee virhe tai virheitä, lukijaa pyydetään ilmoittamaan virheestä päätoimittajalle ja virhe oikaistaan viipymättä Journalistin ohjeiden mukaisella tavalla. Julkaisun faktantarkastuksessa noudatetaan myös hyvän  lehtimiestavan mukaisia käytäntöjä.

Aineistoja ei kopioida sellaisenaan kaupallisista tiedotteista, vaan jokainen julkaistu uutinen ja artikkeli käy läpi faktantarkastuksen ja artikkelia muokataan journalismin periaatteiden mukaisesti.  Journalistisen sisällön tuote- ja uutuusveneartikkeleissa käytetään korostettua harkintaa, jotta julkaisu ei olisi piilomarkkinoinnin väline ja julkaise tuotteista tietoja, joiden todenmukaisuutta se ei itse voi varmentaa. Mikäli tällaista lukija havaitsee, häntä pyydetään antamaan palautetta päätoimittajalle, ja asia tutkitaan ja korjataan.

Journalististen periaatteiden mukaisesti julkaisu sitoutuu siihen, että journalistista päätösvaltaa ei luovuteta toimituksen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että journalistisessa sisällössä artikkelin kohde saa tarkistaa jutun faktojen oikeellisuuden ja omien sitaattiensa osalta, mutta ei vaikuttaa muun muassa jutun sävyyn, otsikon muotoiluun, jutussa esitettyihin tulkintoihin tai artikkelin journalistisiin valintoihin.

7. Kävijämäärien mittaus ja raportointi

Aikakausmedian jäseneksi hakeuduttuaan julkaisun lukijatiedot ja -määrät mitataan jatkossa  yhteismitallisesti ja avoimesti suhteessa toisiin Aikakausmedia ry:hyn järjestäytyneisiin verkko- ja printtijulkaisuihin (ns. FIAM-tutkimus). Niin kauan kun julkaisu ei tähän kuulu, kävijäluvut ilmoitetaan jokaisen kuukauden päätyttyä tällä sivulla käyttäen Matomo Analytics -analytiikkatyökalua. Luvut ilmoitetaan samalla tyylillä kuin FIAM-tutkimuksessa (kuukauden keskim. viikkotavoittavuus ja kuukauden keskim. viikoittainen sivujen latausmäärä).

Järjestäytyneenä ja Journalistin ohjeisiin sitoutuvana mediana Veneilyuutiset haluaa korostaa rooliaan suomalaisena laatumediana, joka on kaikessa toiminnassaan lukijoille ja ilmoitusasiakkailleen läpinäkyvä, riippumaton ja tasapuolinen tiedotusväline. Tämä lupaus ei rajoitu vain mainospuheeseen tai mediakortin esittelytekstiin, vaan lupaus lunastetaan julkaisun jokapäiväisessä työssä.

Sivua päivitetty: 9.6.2022.

Sisältöluettelo