Miten ostan käytetyn veneen? – Pää kylmänä ja jalat maassa!

Koronakriisi kuumensi käytettyjen veneiden kaupan. Käytettyjen veneiden kauppa saattaa kiihtyä myös koronakriisin jälkeen, jos koronan synnyttämässä veneilybuumissa hankitut uudet veneet eivät kaikkia uusveneilijöitä enää kiinnostakaan ja niistä halutaan päästä eroon. Mitä pitää ottaa huomioon, kun on ostamassa käytettyä venettä?
Käytettyä venettä ostaessa riskinä on aina "hurmioituminen" ja haaveilu, jolloin ostaja näkee itsensä veneen omistajana jo ennen kuin kaikki veneen tarkistuskohdat on kylmäpäisesti käyty läpi yksi kerrallaan. Kuva: Eero J. Laamanen / Vastavalo.net

Olet ostamassa käytettyä venettä – hienoa. Kun olet löytänyt kiinnostavan kohteen, kannattaa aluksi käydä läpi ainakin seuraavat asiaan liittyvät kysymykset:

1.       Täyttääkö venetyyppi tarpeesi ja tyydyttääkö se mielenkiintosi?

2.       Pystytkö arvioimaan veneen käyttöönottoon liittyvät kustannukset ja työt?

3.       Pystytkö arvioimaan veneen tulevat käyttö- ja kunnossapitokulut?

Tämän jälkeen on aika käydä arvioimassa vene kunto ja kokea vene ihan paikan päällä.

Vanhassa veneessä on aina kulumaa ja patinaa, jolla ei ole vaikutusta veneen käyttöarvoon. Siinä voi myös piillä vikoja ja vaurioita, joiden korjaaminen on välttämätöntä veneen järkevän ja turvallisen käytön kannalta. Venettä arvioitaessa tulee huomio etupäässä kiinnittää siihen, miten tulet selviytymään havaittujen puutteiden kanssa – vai tulisiko mieluummin katsoa jotain muuta venettä?

Varaa katselmukseen riittävästi aikaa. Katso vene sekä telakoituna, että vesillä koeajon merkeissä.

Veneeseen kuuluu monenlaisia irtaimia varusteita. Näiden kunnon selvittäminen ja mahdollinen täydennystarve on otettava kaupassa huomioon. Niitä ei tässä yhteydessä käsitellä sen enempää.

Venettä katselmoidessa tulee seuraaviin kohteisiin kiinnittää huomiota:

Asiakirjat tiskiin

Tarkasta ainakin seuraavat asiakirjat:

1.       Rekisteröintitodistus.

2.       Moottorin sarjanumero ja veneen HIN-numero (eli Hull Indentification Number, suom. rungon tunnistenmero) peräpeilistä.

3.       Todisteet alkuperäisen alv:n maksamisesta EU:ssa.

4.       Nestekaasulaitteiston tarkastustodistus, jos tarvitaan.

5.       Veneen, moottorin ja keskeisten laitteiden ohjekirjat.

Selvitä veneen huoltohistoria

Käy läpi itse veneen ja sen moottorin ja muiden laitteiden huoltohistoria.

Jos venettä on kohdannut vaurio, selvitä miten se on korjattu ja kenen toimesta. Hyvin korjattu vaurio ei ole este kaupalle mutta niiden muiden kanssa et varmaan halua olla tekemisissä.

Mikä on kulutusosien vaihtotarve?

Selvitä kalliiden ja suuritöisten kulutusosien kuten jakohihnan ja vetolaitteen kumipalkeiden tuleva uusimistarve. Näihin voi liittyä hinta- tai turvallisuuspommi.

Runko, kansi ja ylärakenteet syyniin 

Tarkista, löytyykö jälkiä törmäyksestä, nostamisesta tai väärästä tuennasta telakoinnissa. Löytyykö jälkiä epäasiallisesta korjauksesta kuten kitillä tehtyjä lujuusvauriokorjauksia tai pelkkiä vaurion ylimaalauksia?

Joskus, mutta harvoin tapaa veneitä, jotka kerta kaikkiaan vain on ”ajettu pehmeiksi” aallokossa rynkyttämällä. Selvitä sekin, minkä tehoisia moottoreita veneessä on käytetty ja varo venettä, jonka moottori ylittää suosituksen. 

Tarkasta ulkopuolelta vaurioiden varalta muun muassa:

1.   Painumat, iskemät, korjausjäljet ja suuret naarmut erityisesti kölissä, palteissa, nousulistoissa ja peräpeilin kulmauksissa.

2.   Aiheutuuko veneelle telakoinnissa painumia tai pistekuormituksia?

3.   Havaitaanko merkkejä osmoosista?

4.   Onko kannen kiinnitys runkoon edelleen luja ja tiivis?

5.   Kiinnityshelojen, kaiteiden ja vastaavien kiinnityksen kunto.

6.   Luukkujen ja ovien kunto.

7.   Vetolaitteen, peräsimen, potkurin ja muiden vedenalaisten ulokkeiden kunto. 

Tarkasta sisäpuolelta muun muassa:

1.   Kaarien, jäykisteiden ja laipioiden liitokset runkoon ja kanteen.

2.   Sisäkuoren liitokset runkoon.

3.   Kalusteiden liitokset.

4.   Ovien, kaappien ja luukkujen, laatikostojen yms. takertelu tai huono istuvuus voi olla merkki runkoa Vääntäneestä runkovauriosta.

5.   Sisustuksen kosteusvauriot, joiden syynä on usein vuoto liitoksesta tai läpiviennistä.

6.   Moottorin kiinnitys.

7.   Pohjahanojen kunto ja toimivuus. 

Huomio koneiston kuntoon

Moottorin kunto ja toiminta perustuvat samoihin seikkoihin kuin esimerkiksi autossa ja samat tarkastelut toimivat pääsääntöisesti myös veneessä. Moottorin ja konetilan siisteys ja puhtaus kertovat siitä miten moottoriin on suhtauduttu, veneen alla kun on pohja eikä maantie.

Merivesijäähdytteinen moottori saattaa olla piloille syöpynyt ja kalliita korjauksia tai jopa uusimista vailla.

Merivesijäähdytteinen moottori saattaa olla piloille syöpynyt ja kalliita korjauksia tai jopa uusimista vailla. Makeavesijäähdytteisessä moottorissa syöpymiskohteita ovat pakosarja ja jäähdyttimet.

Huomioi letkujen ja hihnojen tuleva uusimistarve. Tarkasta jäähdytysnesteen puhtaus ja öljyttömyys. Samea öljyn väri kielii siitä, että vettä on vuotanut sekaan.

Koeajo on tärkeä

Veneen ja moottorin toiminta tulee kokeilla koeajolla. Kirjaa käyttötuntimittarin lukema ja huomioi lukeman kertyminen koeajolla.

Tarkista koeajon aikana:

1.       Mittareiden toiminta.

2.       Moottorin käynti ja hallintalaitteet

3.       Käyntiarvot kuten lämpö, öljyn paine, saavutettu kierrosluku ja veneen nopeus

4.       Ääni, tärinät, savutus, vuodot.

5.       Moottorin kiinnitys.

6.       Meriveden ja jäähdytysveden kierto.

7.       Huomioi, tuleeko jäähdyttimen paisuntatilaan kaasukuplia kannentiivisteen vuodon merkiksi.

8.       Ohjauksen toiminta.

9.       Merenkulkulaitteiden toiminta.

Sähkölaitteet myös syynättävä

Kostea ja suolainen ilmasto heikentää etenkin merellä pidettävien veneiden sähkölaitteiden ja asennusten kuntoa. Siisti ja järjestelmällinen sähköasennus on helpompi pitää jatkossa kunnossa, sekava viritelmä voi tuottaa harmaita hiuksia viimeistään vikatilanteita selvitettäessä

Huomioi, että verkkovirta-asennusten tulee olla vaatimusten mukaiset ja maasähköliitännän varustettu CE vaatimusten mukaisin kalustein. Kokeile myös jokainen sähkölaite. Akun kunnon voi mitata akkutesterillä.

Kaasun kanssa tarkkana

Selvitä mahdollisen nestekaasulaitteiston ikä, toimivuus ja mahdolliset ”omat viritykset”. Laitteistolla tulee olla voimassa oleva tarkastustodistus.

Varo omaa hurmioitumista!

Veneestä kiinnostunut ostaja saattaa sokeutua näkemästä veneen ongelmakohtia, ja suuren ostoinnostuksen vallassa voi ongelmia jäädä liian vähälle huomiolle.

On hyvä käyttää veneen arvioimisessa ulkopuolista asiantuntijaa, joka ei käy kuumana juuri tämän veneen suhteen. Tällaisia ovat muun muassa kokeneet kanssaveneilijät ja venekerhojen katsastajat. Tarjotulle veneelle tulisi vähintään tehdä runkokatsastusta vastaavat tarkastukset.

Vaativiin kohteisiin on myös saatavissa ammattimaisesti toimivia tarkastajia.

Miten tunnistan lasikuidun kosteusvauriot?

Lujitemuovin (polyesteri/lasikuitu) haasteena on arkuus veden imeytymiselle. Vesi imeytyy yleensä varsin hitaasti, mutta pinnoittamaton lasikuitulaminaatti ei ole sellaisenaan pitkäaikaisesti vedenkestävä.

Säröt, maalipintavauriot ja vastaavat päästävät veden imeytymään laminaattiin tai sen säröihin. Tämä vesi voi jäätyessään murtaa laminaattia rikki eli syntyy delaminaatiota.

Gelcoatin läpi suotautunut vesi aiheuttaa osmoosivauriota eli ”lasikuituruttoa”. Tämä edellyttää laajaa ammattitasoista korjausta. Alkujaan tehty hyvä epoksimaalaus estää osmoosivaurioiden syntyä.

Kosteusvaurioiden todellinen toteaminen edellyttää harrastajan ulottumattomissa olevia mittalaitteita ja ennen kaikkea erikoistunutta ammattitaitoa. Vähempiarvoisessa tarkastuksessa tyydytään tämän vuoksi silmämääräiseen tarkastukseen ja koputteluun, jotka nämäkin edellyttävät osaamista. 

Ruosteen ja syöpymisen havainnointi

Teräsvene ruostuu erityisesti sisäpuolelta – usein verhoilun tai muiden ranteiden takana, jonne ei pääse katsomaan. Pahimmat paikat teräsveneessä ovat sisällä verhoilun ja lämpöeristeen takana ja turkkien alla kohdissa, joita ei helpolla voi tarkastaa.

Alumiinin syöpyminen on seurausta pinnalle joutuneista muista metalleista, metallia sisältävästä myrkkymaalista tai sähköjärjestelmän hajavirroista. Vetolaite voi syöpyä jopa tehtaan maalipinnan alla.

10–15 vuotta vanha maalaus on auttamatta tiensä päässä. Ylimaalaaminen ei ole hyvä tapa ruostevaurion korjaamiseksi mutta valitettavan yleinen erityisesti myynnin lähestyessä.

Sähkölaite tai pelkkä johtokin syöpyy veneessä ilman kosteuden ja suolapitoisuuden johdosta. Veden alla käynyt laite tai johto on käytännössä menetetty. 

Kirjoittaja

JAA

Lue seuraavaksi