Polttoaineiden korkeiksi nousseet hinnat hirvittävät tavallista veneilijää – Lue asiantuntijan niksit polttoainetta säästävään veneilyyn

Venetelakoilla ja venesatamissa on tänä keväänä ollut yksi puheenaihe ylitse muiden: Miten tulla toimeen kohonneiden polttoainehintojen kanssa?
Toukokuun puolivälissä diesel- ja bensiinilitra maksoivat kummatkin noin 2,50 euroa Karhusaaren satamassa Sipoon saaristossa. Kuva: Aleksi Vienonen

Purjehtijoita ei polttoaineiden hinnannousu juuri hetkauta, mutta liukuvien matkaveneiden omistajat harkitsevat jo suunniteltujen venereissujen vähentämistä tai lyhentämistä. Mitkä ovat asiantuntijan niksit polttoaineen kulutuksen vähentämiseen?

– Mitä hitaammin etenee, sitä vähemmän kuluu polttoainetta. Se on yksinkertainen ohje ja neuvo. Mitä nopeammin mennään, veneen vastus lisääntyy ja sitä enemmän kuluu energiaa matkan suhteen, professori Martti Larmi Aalto-yliopistosta opastaa.

Professori Martti Larmi. Kuva: Aalto-yliopisto

Liukuvissa veneissä periaate on kuitenkin hieman toisenlainen. Joskus kun vene siirtyy hitaasta nopeudesta liukuvastuksen yli liukuvaksi, hitaampi vauhti on huonompi polttoaineen kulutuksen kannalta.

– Plaanissa kulkevaa venettä kannattaa hyvin todennäköisesti ajaa plaanissa. En lähtisi ajelemaan plaanaavaksi suunniteltua venettä liukunopeutta hitaammin, joka ei ole sillä veneellä edes mukavaa matkustamista.

Veneellä ajetaan yleensä melko tasaista ajonopeutta, eikä hidasteta ja kiihdytetä samalla tavalla kuin autoilla. Tasainen ajo suosii vähäistä polttoaineen kulutusta.

Larmin mukaan yleensä moottoreiden hyötysuhteet ovat korkealla kuormituksilla parhaat. Kovaa ajettaessa polttoaineen kulutus on iso, mutta se ei johdu moottoritekniikasta.

– Energia, mikä tarvitaan liikuttamiseen, on vastus kertaa matka eli voima kertaa matka. Mitä lujempaa mennään, sitä suurempi on kulkuvastus ja sitä enemmän energiaa kuluu.

”Plaanissa kulkevaa venettä kannattaa hyvin todennäköisesti ajaa plaanissa.”

– Professori Martti Larmi

Valitse sopiva potkuri

Veneen kulkuvastus johtuu kitkasta, mikä on veden ja veneen pohjan välillä. Keskeistä on myös rungon aiheuttama aallonmuodostus ja lisäksi puhutaan myös painevastuksesta. Eri venevalmistajilla on erilaisia pohjamuotoja ja niitä kehitetään koko ajan. Larmi korostaa myös aaltovastuksen ja pohjan muodostaman aaltomuodostuksen merkitystä.

– Polttoaineen kulutuksella ja pohjan muodolla on hyvin monimutkainen yhteys. Se riippuu muun muassa veneen tyypistä, mihin nopeuksiin se on tarkoitettu, ja millaisessa kelissä sillä ajetaan. Laivoilla pohjan muotoja tutkitaan mallikokeiden avulla ja tehdään hyvin perusteellisia virtauslaskelmia laskennallisen virtausmekaniikan avulla, myös laivanrakennustekniikkaa aikanaan opiskellut Larmi toteaa.

Voi olla, että alkavana kautena suurimmat liukuvarunkoiset veneet ovat kohonneiden polttoainehintojen takia enemmän satamassa ja tekevät lyhyempiä matkoja kuin edellisinä kesinä, jolloin polttoaine oli edullisempaa. Kuva: Inga Haaristo / Vastavalo.net

Uppoumarunkoiset ja liukuvat veneet täytyy suunnitella eri periaatteella. Uppoumarunkoisilla veneillä saadaan pääsääntöisesti polttoainetalous paremmaksi, koska mennään niin paljon hitaammin.

– Jos pudottaa kierrokset puoleen, niin polttoaineen kulutus putoaa erityisesti uppoumarunkoisilla murto-osaan, jos veneessä on siihen sopiva potkuri. Potkurin ottama teho ajan suhteen on pääsääntöisesti verrannollinen pyörimisnopeuden kolmanteen potenssiin.

”Jos pudottaa kierrokset puoleen, niin polttoaineen kulutus putoaa erityisesti uppoumarunkoisilla murto-osaan.”

Larmi korostaakin potkurivalinnan ratkaisevaa merkitystä. Oikealla potkurilla moottori toimii hyvällä kuormitusalueella. Valinnassa kannattaa kuunnella asiantuntijan neuvoja. Larmi tilasi itse pari kesää siten uuden potkurin purjeveneeseensä. Se on toiminut hyvin. Vääränlaisen potkurimitoituksen huomaa siitä, jos moottori ottaa liikaa kierroksia tai ei ota kierroksia tarpeeksi.

Reittivalintaan huomiota

Huollon merkitys näkyy Larmin mukaan enemmän veneen käyttöiässä ja kestävyydessä kuin polttoaineen kulutuksessa. Eroja on vaikea mitata ennen ja jälkeen öljynvaihdon.

– Huoltamisessa ja öljynvaihdoissa ei pitäisi säästää, koska se on hyvin tärkeää veneen käyttöiän, kestävyyden, luotettavuuden ja turvallisuuden kannalta. Kaikki huoltotoimenpiteet on syytä tehdä säännöllisesti.

Varsinkin pienempien veneiden pohjat voi nykyään pestä kesken kauden, jolloin eliönestomaalia ei välttämättä tarvita. Antifouling-maalien eli eliönestomaalien käyttö on kuitenkin yhä yleistä ja eliönestona Larmin mukaan edelleen oleellisen tärkeää. Näkki ja kasvillisuus veneen pohjassa vaikuttavat kulkuvastukseen, ja lisäävät huomattavasti polttoaineen kulutusta. Vaikutus on sitä suurempi mitä nopeakäyttöisempi vene on kyseessä.

Reittivalinnalla on merkittävä osuus polttoaineen kulutuksessa. Laivoihin on Suomessa kehitetty reitinvalintaan ohjelmistoja, joissa otetaan huomioon monia tekijöitä kuten sää, virtaukset, aikataulu ja laivan lastaus. Näistä voi soveltaen ottaa mallia myös huviveneilyyn.

Yksittäisen veneilijän kulutusprofiilin laatiminen voisi onnistua saatavissa olevien kulutusmittareiden avulla. Isompien mooottoreiden elektronisesti ohjatuista polttoaineen suihkutusjärjestelmistä saa jo varsin tarkkoja kulutuslukemia.

Larmi ei halua laittaa polttoaineen kulutuksen suhteen rinnakkain moottorivenettä ja purjevenettä, koska ne ovat niin erilaisia. Purjevene on yksi taloudellisimpia veneitä liikkua. Larmi käyttää moottoria omassa purjeveneessään lähinnä satamaan tullessa ja sieltä lähtiessä. Veneen hän tankkaa vain kerran tai kaksi kesässä.

Vaikka Larmi ei purjehdusta ja moottoriveneilyä halua asettaa vastakkain, on akateemisen pohdinnan lopputulos selvä: Paras tapa säästää veneilyn polttoainekuluissa on myydä moottorivene pois ja siirtyä purjeisiin.

Kirjoittaja

JAA

Lue seuraavaksi